DAWN IN STOCKHOLM

Gryning över Riddarfjärden Gryning över Riddarfjärden by Prince Eugen 1899.
IMAGE: Eugène Jansson [Public domain], via Wikimedia Commons

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar