Kom, helg!

Kom, vinter, med din vita ro,
kom, helg, med dina håvor!
Låt fattigfolk i fruset bo få del av dina gåvor!
Låt gammalfolk bli ungt på nytt
och minnas blott allt gott som flytt
och maka sig tillsamman i stilla glam och gamman.

Kom, jul -- må gamla hymner klart
av unga röster sjungas,
var själ blir lättad underbart,
som eljest hårt betungas av dagens ok
och aldrig ser en glimt av soln, förra hon går ner.
Nu soln ikring oss dansar
i ljus och och krus och kransar!

Kom, nyår, med ditt gryningsljus
och lär oss tro och hoppas!
Hörs ej en sunnans milda sus?
Snart nakna kvistar knoppas.
Kom, Ljusa Stjärna, med din glans,
kom Sankte Knut! En sista dans
kring gran i gårdens driva,
dær snart står vårens viva!


Swedish holiday poem "Kom, helg" by Karl-Erik Forsslund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar